Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Belastingmaatregelen voor ondernemers (uitstel)

Ondernemers kunnen bijzonder uitstel van belasting aanvragen van betaling van belastingschulden. Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen, verlaagt het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle belastingschulden. De belastingrente gaat vanaf 1 juni 2020 tijdelijk naar 0,01%. Voor de inkomstenbelasting gaat die rente vanaf 1 juli 2020 omlaag. De Belastingdienst rekent belastingrente als het een aanslag te laat kan vaststellen. (Dit tarief is nu 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen). De verlagingen van belasting- en invorderingsrentes gelden tot 1 oktober 2020.

Wanneer kan ik uitstel aanvragen?

U kunt uitstel aanvragen nadat u aangifte hebt gedaan en een aanslag van de Belastingdienst heeft ontvangen. U kunt uitstel aanvragen voor alle aanslagen:

 • inkomstenbelasting;
 • Zorgverzekeringswet;
 • vennootschapsbelasting;
 • omzetbelasting (btw) en loonheffingen;
 • kansspelbelasting;
 • assurantiebelasting;
 • verhuurdersheffing;
 • milieubelastingen (energiebelasting/opslag duurzame energie, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater);
 • accijns (minerale oliën, alcohol en tabak);
 • verbruiksbelasting alcoholvrije dranken;
 • belastingen Caribisch Nederland.

Voor alle genoemde belastingen geldt dit versoepelde uitstelbeleid tot 1 oktober 2020.

Tot wanneer loopt de bijzondere uitstelregeling voor ondernemers?

De bijzondere uitstelregeling loopt in elk geval tot 1 oktober 2020. Hierna bepaalt het kabinet wanneer de situatie zich leent om het uitstel van betaling in te trekken. Als dat gebeurt, krijgt de ondernemer een passende betalingsregeling aangeboden. Het staat ondernemers vrij om de uitgestelde belasting al eerder terug te betalen.

Let op: u krijgt 1 keer automatisch uitstel van 3 maanden, ongeacht wanneer u deze regeling heeft aangevraagd. Heeft u langer uitstel nodig? Lees dan de volgende vragen.

Ik heb langer dan 3 maanden uitstel nodig. Hoe vraag ik dat aan?

U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen als een betalingsuitstel van 3 maanden te kort is. Er gelden ook soepelere voorwaarden voor langer uitstel. Hoe u het langere uitstel aanvraagt, is afhankelijk van de hoogte van uw belastingschuld:

 • Heeft u een belastingschuld lager dan € 20.000? Dan hoeft u alleen bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden.
 • Heeft u een belastingschuld hoger dan € 20.000? Dan heeft Belastingdienst nog wel een verklaring van een zogenaamde derde deskundige, zoals een accountant of brancheorganisatie, nodig. U vindt meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Welke voorwaarden gelden voor het belastinguitstel van langer dan 3 maanden?

Bedrijven die langer dan 3 maanden belastinguitstel krijgen, moeten hun kaspositie kunnen verbeteren. Daar wil het kabinet voor zorgen. Daarom zijn er 2 voorwaarden gesteld:

 • er mogen geen bonussen of dividenden worden uitgekeerd;
 • er mogen geen eigen aandelen worden ingekocht.

Lees meer over de belastingmaatregelen voor ondernemers en werkgevers

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

Lees meer vraag en antwoorden over de Belastingmaatregelen op Rijksoverheid.nl. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/belastingmaatregelen

Bron: KVNW